HYBRIDNÝ TRÉNING

Je jedinečný tréning, ktorý spojením viacerých cvičebných metód a štýlov maximalizuje výkonnosť a vytrvalosť športovca. Je to kombinácia toho najlepšieho z každého štýlu na dosiahnutie maximálnych výsledkov.

A table of our achievements

Tabuľka našich úspechov

Meno SN PS HS HPS MS SP PP PJ SJ CL CLJ PC HC HPC PC+HPC MC DL FSQ BSQ
kg / reps 1RM 1RM
Rudo
René 75 100 90 90 90 190 110 135
Tomáš 180
Marek
Miška 112
Katka
Kamil 40 / 2 110
Tony 150
Lenka 85

Legenda:

SN – Snatch
PS – Power snatch
HS – Hang snatch
HPS – Hang power snatch
MS – Muscle snatch

SP – Shoulder press
PP – Push press
PJ – Push jerk
SJ – Split jerk

CL – Clean
CLJ – Clean & Jerk
PC – Power clean
HC – Hang clean
HPC – Hang power clean
MC – Muscle clean

DL – Death lift